Geletterdheid

Geletterdheid is in de huidige samenleving van fundamenteel belang, aangezien nieuwe technologieën (sociale netwerken, websites…), media (kranten en tijdschriften, zowel in fysieke als digitale vorm) en cultuur (literaire, wetenschappelijke teksten, enz.) hoofdzakelijk gebruik maken van geschreven taal voor communicatie en verspreiding van informatie.

In een academische omgeving speelt geletterdheid een nog belangrijkere rol, aangezien de afhankelijkheid van geschreven teksten steeds groter wordt naarmate de leerling het academische jaar doorloopt, tot het punt dat op bepaalde onderwijsniveaus, zoals het secundair onderwijs of de universiteit, bijna 100% van de leersituaties een of andere schriftelijke tekst omvat (tekstboeken, handleidingen, aantekeningen, dia’s, enz.). Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen tijdens de eerste jaren van het onderwijs het snel en efficiënt leren lezen en schrijven, aangezien voldoende bekwaamheid op dit gebied het gebruik van geschreven taal als middel voor het leren van andere vakken mogelijk maakt.