Oefeningen en reflectie

Hieronder vindt u een aantal nuttige documenten die u hepen te reflecteren op het nieuwkomersonderwijs.

Algemene houding
Belangrijke stellingen
Hoe gaat jouw school om met verticale continuïteit?