Opleidingsmodule EAL

Deze trainingsmodule voor leraren in het reguliere onderwijs die werken met nieuwkomersleerlingen en andere leerlingen die de schooltaal als tweede taal spreken, behandelt de verschillende thema’s van de Edina-website, en laat zien hoe kan worden voortgebouwd op de kennis die deze leerlingen al van de schooltaal hebben, om de verwerving ervan verder te ondersteunen. Let op: de module gaat uit van de Engelse situatie, met Engels als schooltaal.

De opzet van deze trainingsmodule vindt u hier:

Outline

En hier zijn de documenten die verband houden met de verschillende submodules die in het overzicht worden gepresenteerd.
Module 1
Module 1 - Session 1 - in progress
Module 1 - Session 2 - in progress
Module 1 - Session 3 - in progress
Module 1 - Session 4 - in progress
Module 1 - Session 5
Module 1 - Session 6 - in progress
Module 1 - Session 7 - in progress

Module 2
Module 2 - Session 1 - in progress
Module 2 - Session 2
Module 2 - Session 2 bis
Module 2 - Session 3
Module 2 - Session 3 bis

Module 3

Watch this video about proficiency scales (Module 3 - Session 1)

Module 3 - Session 2 - in progress
Module 3 - Session 3 - in progress

Module 4
Module 4 - Session 1 - in progress
Module 4 - Session 2 - in progress
Module 4 - Session 3 - in progress
Watch this video about practical strategies for EAL reading (Module 4 - Session 4)

Module 4 - Session 5 - in progress
Module 4 - Session 6 - in progress
Module 4 - Session 7 - in progress
Module 4 - Session 8 - in progress
Module 4 - Session 9 - in progress
Module 4 - Session 10 - in progress