Praktijkvoorbeelden

In een Engelse webinar getiteld “Een Studiegroep over de Potentie van Dynamiek in Meertalig Onderwijs deel 1” (A Study Group on the Potential of Dynamic in Bilingualism Translanguaging in Bilingual Education Part 1) praat Ofelia García over translanguaging. Deze webinar is beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=OFpP_3zRrFg .

Een voorbeeld van een meertalige les in Zuid Afrika vind je in een Engelse clip getiteld “Multilingual Classroom by Ramakant Agnihotri”. https://www.youtube.com/watch?v=XnrDGB3uPEA

Deze Franse clip toont leerkrachten die de talen van de leerlingen gebruiken om hun Frans te leren en om hen bewust te maken van taal (meta-taal). “Comparons nos langues”

Fait avec Padlet