Adviezen

Tips over Translanguaging van de Rutu Foundation

  1. Leerlingen die al kunnen lezen en schrijven bezitten een groot voordeel. Maak hier gebruik van door te zorgen dat er boeken beschikbaar zijn in de thuistalen van het kind en laat ze praten over deze boeken in de doeltaal.

  2. Laat leerlingen die dezelfde taal spreken overleggen in hun eigen taal en elkaar helpen met het maken van opdrachten in de doeltaal.

  3. Maak meertalige boeken samen met de leerlingen. Leerlingen die dezelfde taal spreken, kunnen elkaar helpen vertalen.

  4. Maak een meertalige muur in de klas. Gebruik plaatjes en sleutelwoorden. GoogleTranslate, ouders en andere leerlingen kunnen helpen met vertalen.

  5. Laat leerlingen het internet gebruiken om iets op te zoeken in of over hun thuistaal.

  6. Plaats enkele woorden naast elkaar en bespreek het verschil in de talen met de leerlingen.
    Bron: Rutu Foundation website

Nog meer translanguaging tips

Lees een kort verhaaltje voor aan de leerlingen in de schooltaal en laat de leerlingen een samenvatting schrijven in de taal van hun voorkeur. Laat ze elkaars samenvattingen hardop voorlezen, ook als ze de taal niet spreken, en laat de schrijver helpen met de uitspraak en de vertaling.

Betrek de verwanten/moedertaalsprekers: vraag af en toe een ouder om langs te komen om de leerlingen iets te komen vertellen over hun taal- of cultuurachtergrond. De ouder kan bijvoorbeeld enkele woorden oefenen met de leerlingen, en die dan samen vertalen naar de schooltaal. Als de ouder de schooltaal niet voldoende spreekt, kan zijn/haar kind helpen.

Sluit je ogen en denk aan het ergste Engelse woord dat je kan bedenken. Als je het vertaalt naar je thuistaal, verandert dan de connotatie? Laat je leerlingen hetzelfde doen met verschillende woorden.