Leestips

1. A meta-analysis of the Rossell and Baker review of bilingual education research - Greene, 1997

In dit onderzoek her-analyseert de auteur de methode en resultaten van een eerder onderzoek (Rossell & Baker, 1996) over de effecten van tweetalig onderwijs op het leren van de doeltaal (in dit geval Engels). Uit het onderzoek van Rossell en Baker kwam naar voren dat het gebruik van de moedertaal/tweetalig onderwijs geen voordeel opleverde bij het leren van de doeltaal. Greene concludeert echter na het analyseren van hun onderzoek dat door verschillende methodologische kwesties hun resultaten niet betrouwbaar zijn en dat er wel zeker voordeel valt te halen uit het gebruik van moedertaal/-talen.

2. Colourful conversations: Interaction in a multicultural school – Maaike Hajer, 2003

Deze studie beschrijft hoe een leraar gesprekken zou moeten voeren en gebruiken om een taal aan leerlingen te leren, en om bruggen te bouwen tussen de taal die ze thuis spreken en de schooltaal.

3. Good Answers to Tough Questions in Mother Tongue–Based Multilingual Education - Barbara Trudell and Catherine Young (2016)

Dit Engelstalige boek stelt enkele goede vragen over het gebruik van de eerste taal in de klas, en hoe dit het beste toegepast kan worden op school en in de klas.

4. De Franse website van Université de Montréal getiteld “Good answers to tough questions”
De website biedt een overzicht van verschillende ideeën en projecten om intercultureel en meertalig onderwijs te ondersteunen: elodil.umontreal.ca.

5. In Canada wordt er veel aandacht besteed aan het ondersteunen van nieuwkomersleerlingen.
De clip “Helping young newcomers integrate in Canada: Halifax” op YouTube laat een aantal profielen zien van leerlingen, hun beginfases en verdere evaluatie. Ditzelfde YouTube-kanaal bevat meerdere clips over nieuwkomersleerlingen in Canada (zie Youtube).