Lisälukemistoa

1. A meta-analysis of the Rossell and Baker review of bilingual education research – Greene, 1997

Tässä tutkimuksessa kirjoittaja tekee uuden analyysin aiemman tutkimuksen (Rossel & Baker, 1996) metodologiasta ja tuloksista. Aiempi tutkimus tarkasteli kaksikielisen koulutuksen vaikutuksia kohdekielen (tässä tapauksessa englannin) oppimiseen. Rosselin ja Bakerin tutkimus osoitti, että kotikielen / kaksikielisen koulutuksen käyttämisellä ei ollut myönteisiä vaikutuksia kohdekielen oppimisprosessiin. Analysoituaan tutkimuksensa, Greene kuitenkin veti johtopäätöksen, että monista metodologisista tekijöistä johtuen, nämä tulokset eivät ole luotettavia. Hän myös toteaa, että kotikielen tai kielten käytöstä todella on jotain hyötyä.

2. Colourful conversations: Interaction in a multicultural school – Maaike Hajer, 2003

Tämä tutkimus kuvaa sitä, kuinka opettajan tulisi käydä keskusteluita ja käyttää niitä kielen opettamiseen oppilaille, sekä rakentaa siltoja kotona puhutun kielen ja koulun kielen välille.

3. Good Answers to Tough Questions in Mother Tongue–Based Multilingual Education – Barbara Trudell & Catherine Young (2016)

Tämä englanninkielinen kirja esittää joitain hyviä kysymyksiä liittyen ensikielen luokkahuonekäytön tärkeyteen, sekä siihen, miten tätä voidaan parhaiten soveltaa koulussa ja luokassa.

4. Université de Montréalin verkkosivut nimeltä (Élodil) (Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique) tarjoavat yleiskatsauksen erilaisista ideoista ja projekteista kulttuurienvälisen ja monikielisen koulutuksen tukemiseksi.

  1. Kanadassa kiinnitetään paljon huomiota hiljattain maahan saapuneiden oppilaiden tukemiseen. Videoklippi “Nuorten vasta maahan tulleiden integraation tukeminen Kanadassa: Halifax” [Helping young newcomers integrate in Canada: Halifax] Youtubessa esittelee useita oppilastapauksia, heidän alkuvaiheensa, sekä jatkoarvioinnin. Tällä samalla YouTube-kanavalla on paljon videoita vastikään maahan saapuneista oppilaista Kanadassa. Videon voi katsoa (täältä).