Functional Multilingual Learning

Functioneel meertalig leren (FML) is een concept dat werd uitgewerkt door het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) en dat staat voor het strategische en geïntegreerde gebruik van de talige hulpbronnen van (ontluikend) meertalige leerlingen in het reguliere onderwijs, met als doel het vergroten van kansen tot het ontsluiten van kennis.

FML werkt op verschillende dimensies:

• een didactische dimensie: het stimuleren van leerstrategieën die meertalige leerlingen toelaten hun volledige taalrepertoire te benutten;
• een socio-emotionele dimensie: het stimuleren van meertalige hulpbronnen om de communicatie en de persoonlijke relaties (vertrouwen) tussen leraar en leerlingen en tussen de leerlingen onderling te bevorderen.