8 - Kielen oppiminen ja kielen omaksumisen prosessit

Taalleer- en taalverwervingsprocessen

Yllä oleva kuva tiivistää yksinkertaistetussa muodossa kielen oppimisen prosessit. Kieltä ei voi oppia ilman kielisyötettä (input). Kielisyöte (suora tai epäsuora) auttaa oppijaa kehittämään hypoteeseja. Oppilailla tulee olla runsaasti mahdollisuuksia kielen tuottamiseen (testatakseen hypoteesejaan), josta he saavat palautetta muodostaakseen uusia mahdollisuuksia. Nämä ovat tieteelliseen todistusaineistoon pohjautuvia edellytyksiä vahvalle lähestymistavalle kielen omaksumiseen.

Lisäksi: kielen omaksuminen ei tietenkään ole lineaarinen prosessi. Se on niin sanotusti oikukas, ennakoimaton ja yksilöllisesti eroava prosessi.