2 - EDINA-projektin ydin: kielen opettamisen edellytykset ja monikielisyyden käyttö

Ensimmäinen askel: keskity kielipolitiikan vahvistamisen edellytyksiin ja ideoihin kouluissa hiljattain maahan tulleiden oppilaiden kanssa. Tämä on laajempaa ja rikkaampaa, paljon pidemmälle ulottuvaa kuin toimintamallissa, jossa keskitytään siihen, että oppilaat oppivat ohjauskielen