3 - Kielipolitiikka koulun tasolla

Tämä tarkoittaa sitä, että koulu ottaa huomioon tietyt tosiasiat, kuten
1) koulun monikielisenä ympäristönä
2) hiljattain maahan tullut oppilas monikielisen repertuaarin (tai monikielisten resurssien) haltijana
3) sen, että oppilaat käyttävät jo kieliä limittäin
4) selkeät olemassa olevat näkemykset siitä, miten kielen omaksumisen prosessit toimivat.

Kannatamme kielipolitiikkaa, joka ottaa nämä osa-alueet huomioon, ja joka pitää sisällään selkeän näkemyksen siitä, kuinka ohjauskieli voidaan oppia funktionaalisen monikielisen toimintakäytännön avulla. Monikielisyys on sateenvarjotermi, joka kattaa – monen muun käsitteen ohella – monikielisen tietoisuuden, kielellisen tietoisuuden sekä monikielisen koulutuksen. Lisäksi: kieli on identiteetin (symbolinen) merkitsijä, mutta me emme käsittele näitä näkökulmia tämän syvemmin. Limittäiskielisyydellä (translanguaging) on positiivisia vaikutuksia kognitiiviseen joustavuuteen.