3 - Taalbeleid op schoolniveau

Een schoolbreed beleid op meertaligheid is nodig. Daarbij is het belangrijk dat dit beleid voldoet aan de volgende kenmerken:

  • de school heeft een sterke visie op taalverwervingsprocessen
  • de school is een krachtige leeromgeving
  • de school heeft een duidelijke, onderbouwde visie op meertaligheid
  • de school heeft een duidelijk beoordelingsbeleid.

Daarbij is het belangrijk dat de school kijkt naar de realiteit zoals ze is, en rekening houdt met de volgende zaken:

  • de school als een meertalige omgeving
  • veel leerlingen (waaronder anderstalige nieuwkomers) hebben een rijk en meertalig repertoire om op terug te vallen
  • het feit dat leerlingen reeds aan “translanguaging” doen, en de grens tussen verschillende talen in het hoofd van de leerlingen soms bijzonder dun is
  • de duidelijke inzichten die verworven zijn over taalverwerving.

We pleiten ervoor dat scholen deze ingrediënten benutten om te komen tot een (meer)talenbeleid dat een duidelijke visie inhoudt op hoe de schooltaal verworven kan worden dankzij een functioneel meertalig leerbeleid. Meertaligheid is een overkoepelende term, die - naast vele andere concepten - meertalig bewustzijn, meta-linguïstisch bewustzijn en meertalig onderwijs omvat. Ook: taal is een (symbolische) marker voor identiteit, maar we gaan niet verder in op deze aspecten. “Translanguaging” heeft een positieve invloed op cognitieve flexibiliteit.