1 - Gelijkwaardige kansen

We streven naar excellent onderwijs voor alle leerlingen, vanuit een inclusief perspectief. Daarbij zien we de school als een gemeenschap die doordrongen dient te zijn van een positieve kijk op de aanwezige diversiteit, en manieren vindt en kent om hiermee aan de slag te gaan.