8 - Taalleer- en taalverwervingsprocessen

Taalleer- en taalverwervingsprocessen

De figuur hierboven vat het taalleerproces samen. Je kunt geen taal leren zonder taalaanbod. Dat taalaanbod staat de leerder toe om (bewust of onbewust) hypotheses te formuleren. Het is belangrijk dat leerlingen veel kansen krijgen om taal te produceren om hun hypotheses te toetsen. Op basis van de feedback en nieuwe leerkansen die ze krijgen, kunnen ze hun taalontwikkeling verder vormgeven. Dit zijn onderbouwde inzichten voor een sterke taalgerichte aanpak.
Houd er ook rekening mee dat taalverwerving geen lineair proces is. Het vertoont een grillig patroon, is onvoorspelbaar en is sterk afhankelijk van het individu.