4 - De krachtige leeromgeving

Zowel de klas- als de schoolomgeving hebben alles in petto om een krachtige leeromgeving te zijn. Daarom is het belangrijk dat:

  • leerlingen en leraren samenwerken in uitdagende projecten in een positief klasklimaat
  • taal en geletterdheid een centrale focus van elke les en van elke leraar zijn, en dus niet enkel van de taalleraar
  • de thema’s die aan bod komen op school starten vanuit de leefwereld van de kinderen
  • de leeractiviteiten het leren stimuleren. Ze dagen kinderen en jongeren uit en gaan uit van het basisidee dat fouten maken mag en dat niet-weten een basishouding is om te leren.
  • het klasklimaat interactief is zodat leerlingen kunnen discussiëren, communiceren en ontdekken.
    Kortom: de diversiteit in de klas wordt volop benut.

Pas deze principes toe van een ‘krachtige leeromgeving’ door:

  • dit beleid grondig uit te voeren in de scholen en klassen,
  • de leerlingen maximale kansen te bieden om de instructietaal te verwerven en hun meertalige repertoire te benutten, is een krachtige leeromgeving essentieel.

Dit soort schooltaalbeleid zal de ‘of-of’-ideeën overwinnen - die momenteel in het denken van sommige scholen aanwezig zijn: je richt je alleen op de instructietaal of je richt je op een klassiek meertalig curriculum (waarbij bijvoorbeeld ook Turkse lessen worden aangeboden aan Turkse leerlingen).