11 - Inclusie

We bekijken het nieuwkomersonderwijs vanuit een inclusieve bril en pleiten ervoor dat het beleid omtrent anderstalige nieuwkomers en meertaligheid ten volle deel uitmaakt van de bestaande klaspraktijken en het schoolbeleid. Het is geen losstaand gegeven en geen afgescheiden wereld van de rest van het schoolgebeuren. In tegendeel, het raakt de kern van ons onderwijs: élke leerling zo ver mogelijk krijgen.