10 - Transitie

Overgangen (van de taalbadklas naar de reguliere klas, van thuis naar school, van land van herkomst naar nieuw thuisland) zijn momenten van ongemak, onzekerheid, van angst en van mogelijke uitsluiting en achterstand.

Hier is het belangrijk om het volledige schoolteam de nodige informatie aan te reiken om zo professioneel mogelijk te kunnen omspringen met de anderstalige nieuwkomers. Contact met ouders en andere verwanten van de leerling is hierbij cruciaal.