1 - Reiluuden ehdot

Me pidämme yhdenvertaisuuden ehtoja, kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta, stereotypioiden välttämistä, jne. osana opettajan kokonaisvaltaista perusasennetta oppilaita kohtaan. Nämä ovat hyvin tärkeitä ja tarpeellisia ennakkoehtoja, ja sellaisina ovat osa “opettajan osaamisalueet” -työkalua, jonka esittelemme EDINA-työkalupakissa.