6 -Koulukieli

Tieto koulutuksellisessa ympäristössä, kuten koulussa, on rakentunut käyttäen hyväkseen tietyllä kielellä olevaa tiettyä repertuaaria.
Tämä tietty repertuaari määritellään kokonaisvaltaiseksi abstraktiksi ja akateemiseksi repertuaariksi, toisin sanoen ohjauskieleksi.

Tähän käytetty kieli on yleensä yksi sen maan virallisista kielistä, jossa vastasaapuneet asuvat. Tämä on tavallisesti opettajan ja oppikirjojen kieli.