7 - Monikielisyys

… on sateenkaarikäsite, sillä on erilaisia todellisuuksia ja toimintatarkoituksia, ja lukuisia erilaisia merkityksiä riippuen siitä, missä kontekstissa sitä käytetään.

EDINA-projektia varten määrittelemme käsitteen merkitykset kouluympäristön kontekstissa.

Todellisuus:
1) Suuri osa luokista, on niissä vasta maahan tulleita oppilaita tai ei, ovat monikielisiä ympäristöjä oppilaiden ja opettajien yksilöllisen monikielisyyden takia.
2) Suurimmalla osalla oppilaista on monikielisiä repertuaareja, joista kutakin he käyttävät tietyssä kontekstissa: koulussa, kadulla, julkisissa liikennevälineissä, …

Toimintatarkoitus nro 1:
Oppilaat sekoittavat näitä repertuaareja jokapäiväisissä keskusteluissa oppimisen didaktisena pääomana, “limittäiskielisyyttä käytännössä”. Tämä on limittäiskielisyyden kommunikatiivinen toiminto.

Toimintatarkoitus nro 2:
Hyödynnä näitä limittäiskielisyyden todellisuuksia oppilaiden oppimisprosessien voimaannuttamiseksi. Tämä on
● “funktionaalista monikielistä oppimista”
● “limittäiskielisyyttä pedagogisena käytäntönä” (muut kontekstit)

Toimintatarkoitus nro 3:
Kiinnitä huomiota monikielisyyteen sellaisenaan. Varmista, että oppilaat, opettajat ja koulun sidosryhmät ovat tietoisia monikielisestä ympäristöstä ja heitä ympäröivistä mahdollisuuksista, sekä tämän tuomista eduista, esim. identiteetin merkitsijänä.

Toimintatarkoitus nro 4:
Edistä kielellistä tietoisuutta, tee poikittaisviittauksia ohjauskielestä esim. venäjänkieliseen lauseoppiin mahdollisuuden tullen, tai vietnaminkielisiin tooneihin/äänenkorkeuksiin, tai… Tätä kutsutaan myös: “kielioppien jakamiseksi”.