5 - Differentiatie

Differentiatie staat centraal wanneer je via je didactiek wilt gaan inspelen op de aanwezige diversiteit.
Het verschil tussen convergerende en divergerende differentiatie is belangrijk: laten we leerlingen aan dezelfde doelen werken, eventueel elk op een andere manier (convergerend), of laten we leerlingen elk aan eigen doelen werken (divergerend)? Belangrijk hierbij is om het gemeenschappelijke curriculum voor ogen te houden en doelgericht te werken.

Bij differentiatie is het belangrijk om te werken vanuit een diversiteits-paradigma, en niet vanuit een deficit-denken. Elk kind is anders en komt toe in je klas met een andere vorm van voorkennis, ondersteuningsnood of voorkeur. Dat is geen probleem. Dat is de realiteit.
Daar om is het belangrijk dat leraren weten op welke manier ze in hun les kunnen differentiëren op zowel convergerende manieren als divergerende.