9 - Beoordeling

Op verschillende momenten tijden hun schoolloopbaan worden leerlingen beoordeeld. In de context van nieuwkomers wordt hun taalrijkdom of taalverwervingvaak getest. Taaltesting vindt vaak plaats in een context van overgang (van de taalbadklas naar de reguliere klas bijvoorbeeld). We merken ook dat evaluatie vaak los staat van het taalaanbod in de lessen of het taalleerproces.

Ons idee over beoordeling is dat instructie en leren niet gescheiden moeten worden van evaluatie en beoordeling, maar best geïntegreerd verlopen. Dit biedt kansen tot alternatieve manieren van evalueren: feedback, feed forward, groepsevaluatie, co-assessment…

Hier is een sterke link met dynamisch evaluatie (feedback in stapsgewijs complexere en meer uitdagende taken) en met de Zone van Naaste Ontwikkeling van Vygotsky. De Zone van Naaste Ontwikkeling is het verschil tussen wat een leerling kan zonder hulp, en wat hij kan bereiken met ondersteuning;

We noemen geïntegreerde evaluatie en beoordeling “evaluatie om te leren” (en niet: evaluatie van het leren). Dit hangt samen met sociaal-constructivistische ideeën op leren: feedback en feed forward zijn voorbeelden van sociale interactie en evaluatie, en kunnen hand in hand gaan met coöperatieve leerstrategieën.