Kuusi askelta eriytetyn oppitunnin luomiseen

 1. Seuraa intuitiotasi, havaintojasi ja oppilaiden tuloksia: missä kohtaa oppilaiden välillä tuloksissa, valmiuksissa, kiinnostuksen kohteissa ja oppimistarpeissa on isoja aukkoja?
 2. Määritä mitkä oppimistavoitteet haluat tarjota eriytetyissä puitteissa.
 3. Tarkista onko oppimisympäristösi tarpeeksi vahva KAIKKIEN oppilaiden osalta:
  a. onko kontekstia?
  b. onko vuorovaikutukselle tilaa?
  c. onko kielitukea tarpeeksi?
  d. onko psykososiaalisiin tarpeisiin kiinnitetty riittävästi huomiota?
 4. Päätä aiotko eriyttää konvergentilla vai divergentillä tavalla.
 5. Käy läpi hyvän eriyttämisen viisi edellytystä.
 6. Tarkista vastaako oppitunti 1. askeleessa tunnistamiisi aukkoihin.

Valmis? Anna mennä!