Kolme olennaista eriyttämisen näkökulmaa

Kursseja on olennaista mukauttaa kolmen tärkeän näkökulman mukaan. Tutkimus osoittaa, että näillä näkökulmilla on myönteinen vaikutus oppijoiden motivaatioon, oppimisen laatuun ja oppimistuloksiin.

Oppilaiden valmius:

Onko oppilas valmis hänelle annettaviin tehtäviin? Ovatko ne liian helppoja tai vaikeita? Eritasoisten tehtävien antamisesta voi olla apua. Eriyttäminen oppilaiden valmiuksien mukaisesti voi johtaa divergenttiin eriyttämiseen. On tärkeä tietää, mikä on se perustaso, joka kaikkien oppilaiden tulee saavuttaa.

Oppimisprofiili:

Mitä oppilas tai opiskelija tarvitsee oppiakseen tehokkaasti? Oppimistarpeet voivat vaihdella suuresti. Oppilaidesi oppimistarpeiden huomiointi voi mahdollistaa konvergentin eriyttämisen: oppilaat kulkevat eri polkuja mutta saapuvat samaan päätepisteeseen.

On olemassa monia vaihtoehtoja, joita voit soveltaa huomioidaksesi sen,
● että jotkut oppilaat tarvitsevat täydellisen hiljaisuuden keskittyäkseen,
● toiset lisäaikaa, tai sanakirjan, dysleksiset oppilaat kannettavan tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmineen, oppilaat, joilla on vaikeuksia laskemiskyvyn kanssa laskimen, toiset strukturoidumpaa opetusta, toiset enemmän ohjausta.

Kiinnostuksen kohteet:

Oppilaat ovat erityisen motivoituneita, kun heillä on mahdollisuus valita. Vaihtoehtojen tarjoaminen ja valinnanvara luokassa ei välttämättä tarkoita, että oppilaan tulisi millä hetkellä hyvänsä pystyä valitsemaan, mitä hän tekee.