Yksi ajattelutapa kertoo kaiken

Eriyttäminen on ajattelutapa. Tämän ajattelutavan kautta arvostat oppilaiden välisiä eroja, sen sijaan, että näkisit heidät ongelmina. Nämä erot auttavat sinua luomaan vahvoja oppimisympäristöjä, joissa jokaista oppijaa tuetaan hänen omien tarpeittensa mukaisesti.

Usein opettajat tuntuvat ajattelevan, että eriyttäminen on kokoelma opetusmenetelmiä. Tämä on vain osittain totta. Se tapa, miten opettajana itse muotoilet ja täydennät nämä opetusmenetelmät, on yhtä tärkeää kuin itse menetelmät.

Tätä ajattelutapaa kutsutaan kasvuajatteluksi (growth mindset): se auttaa sinua näkemään kaikki oppilaasi kasvu- ja oppimiskykyisinä olentoina. Oppilaat ja opiskelijat eivät ole staattisesti “älykkäitä” tai melko “heikkoja”. Älykkyys ja aivotoiminta ovat kuin lihastyötä: mitä enemmän harjoittelet, sitä enemmän ne kehittyvät.

Tässä (elokuvassa) kuvataan kasvuajattelua yksityiskohtaisesti.