Neljä perustetta vahvan oppimisympäristön rakentamiseksi

Vahva oppimisympäristö on ympäristö, joka innostaa niin montaa oppilasta ja opiskelijaa oppimaan kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset esteet täydelliselle osallistumiselle tulee purkaa.

Neljä keskeistä periaatetta voivat opastaa sinua rakentamaan vahvan oppimisympäristön hiljattain maahan saapuneille oppilaille.

Tarjoa konteksti

Kontekstin tarjoaminen tarkoittaa sitä, että opetuksessa oppilaalle tarjotaan aina opetettava asia monikanavaisesti (yhdistelmä visuaalista, puhuttua, ja muuta tukea).
Koulua ja kaupunkia kannattaa myös käyttää yhtenä isona oppimiskeskuksena: menkää ulos, käykää kaupassa opettaaksesi kaupassa käymisestä, jne.

Kielituki

Älä alenna odotuksiasi prosessin aikana. Varmista, että teet kaiken, minkä pystyt, auttaaksesi oppilastasi saavuttamaan odotuksesi. Tämän vuoksi sinun tulee tarjota kielitukea, joka mahdollistaa oppilaan täysipainoisen osallistumisen oppitunneilla.

Joitain konkreettisia esimerkkejä kielituesta ovat:

 • tee sanasto luokkahuonetyöskentelyssä yleisimmin esiintyvistä lauseista. Laita ne näkyville luokkahuoneeseen tai anna oppilaille vihkonen, johon sanasto on kerätty. Nämä lauseet voivat auttaa heitä:
 • kysymään kysymyksen
 • ilmaisemaan mielipiteensä
 • pyytämään selitystä
 • antamaan palautetta luokkatoverille
 • ilmaisemaan tunteita.
 • resurssiseinä sanakirjoineen, käännöstietokone
 • puhumista ja kirjoittamista voidaan tukea harjoituksilla, joissa täytetään tyhjät kohdat, kun taas toiset oppilaat vastaavat avoimiin kysymyksiin
 • heterogeenisessä ryhmässä toteutetussa väittelyharjoituksessa varmista, että oppilaat saavat myös mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Anna “puheenvuorokortti” jokaiselle oppilaalle. Kun he laittavat kortin pöytään, he voivat kertoa mielipiteensä. Kun kortti on käytetty, sitä ei voi enää käyttää uudelleen.

Vuorovaikutus

Opimme kieltä käyttämällä sitä. Jokainen hetki, jonka oppilas viettää luokkahuoneessa on mahdollisuus saada oppilas puhumaan. Kaksi keskeistä resurssia, joista voi olla opettajalle hyötyä, ovat avoimet kysymykset ja yhteistoiminnallisten oppimisstrategioiden käyttäminen. Nämä strategiat saavat oppilaat työskentelemään yhdessä. Kieli on välttämättömän tärkeä ilmaisukeino. Tästä löydät joitain konkreettisia strategioita.

Vaikka vastaus tulisi hitaasti tai keskeneräisenä, innosta oppilaita puhumaan, keskustelemaan ja oppimaan aktiivisesti.

Näe koko koulu oppilaan oppimisympäristönä. Älä rajoita oppimisen käsitettä luokkahuoneessa tapahtuvaan toimintaan. Kielellisiä oppimistavoitteita ei tarvitse aina tarjota suoraan. Tässä on lista toiminnasta, jota koulu voi järjestää kannustaakseen hiljattain maahan saapuneita oppilaita aktiivisen kansalaisuuteen sekä herättääkseen keskustelua ja vuorovaikutusta.

 • Opetetaanko vasta maahan tulleita oppilaita erikseen? Älä järjestä tätä opetusta ränsistyneessä huoneessa, jota ei ole käytetty vuosikausiin. Tämä haavoittuvainen ryhmä ansaitsee korkeatasoiset didaktiset puitteet työskentelylleen.
 • Etsi tapoja tuoda heitä ja heidän koulutovereitaan yhteen niin usein kuin mahdollista. Keskity erityisesti heidän vahvuuksiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa:
 • osallistuminen koulun urheilujoukkueisiin
 • osallistuminen koulun teatteriryhmään
 • haastatteluiden tekeminen tai antaminen koulun lehteen tai blogiin
 • osallistuminen työpajoihin yhdessä muiden oppilaiden kanssa
 • lähetyksen tekeminen koulun radioon

Psykososiaaliset näkökulmat

Hyvinvointi on tärkeä ehto syvällisen oppimisen helpottumiseksi. Hiljattain maahan tulleet oppilaat tuovat lisää elämänkokemusta kouluihin. On tärkeä tarjota aika ja paikka näille näkökannoille.