Zes stappen voor een gedifferentieerde les

 1. Volg je intuïtie, je observaties en de resultaten van leerlingen: waar zie je hiaten in hun resultaten, in leerstatus, voorkeuren en leerbehoeften?
 2. Bepaal welke leerdoeleinden je in een gediferentieerde setting wilt aanbieden.
 3. Ga na of je leeromgeving krachtig is voor ALLE leerlingen:
  a. Nodigt de context uit om rond het thema aan de slag te gaan?
  b. Is er ruimte voor interactie?
  c. Is er voldoende taalondersteuning?
  d. Is er voldoende aandacht voor psycho-sociale aspecten?
 4. Bepaal of je divergent dan wel convergent wilt differentiëren.
 5. Doorloop de 5 voorwaarden voor een goede differentiatie.
 6. Controleer of je les een antwoord biedt op de hiaten die je in stap 1 hebt opgemerkt.

Klaar? Ga ervoor!