Links

Nuttige links naar websites in Vlaanderen en Nederland

Vlaanderen

Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL), Universiteit Gent
http://www.diversiteitenleren.be

Websites ontwikkeld door SDL:

Centrum voor Taal en Onderwijs (CTenO), KULeuven
http://www.cteno.be/index.php?idWs=18

Doc Atlas
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html

Online leermiddelen
http://okan-leermiddelen.weebly.com/

Klascement: gratis platform waar leerkrachten elkaar helpen door materiaal te delen
https://www.klascement.net/talen/zoeken/anderstalige%20nieuwkomer