Bibliotheek

Bronnen

Boyd, F. & Brock, C.H. (2004). Multicultural and Multilingual Literacy and Language. Contexts and practices. New York: University of New York

Ceuleers, E., Eyckmans J., De Smet H.J. (2005). “Meertaligheid onder de loep”. Antwerpen: Garant

Coelho, E. (2012). Language and Learning in Multilingual Classrooms. Ontario: Multilingual Matters

Cummins, J. (2010). Language, Power and Pedagogy. Bilingual children in the Crossfire. Ontario: Multilingual Matters

De Backer, F. & De Smet, A. (2015). Meertaligheid als realiteit op school. Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent

Edwards, V. (1998). The power of Babel. Teaching and learning in multilingual classrooms. Stoke-on-Trent: Trentham Books

Extra, G., M. Spotti & P. Van Avermaet (2009). Testing regimes for newcomers. In: Extra, G., M. Spotti & P. Van Avermaet (Eds.). Language Testing, Migration and Citizenship: Cross-National Perspectives. London: Continuum

Fukkink R. & Oostdam R. (2015). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho

Gielen, S. & Isci, A. (2016). Meertaligheid: een troef!. Gent: Abimo

Hattie, J. & Yates, G. (2014). Visible Learning and the Science of How We Learn. Rotterdam: Bazalt

Hattie, J. (2015). Visible Learning for Teachers” Rotterdam: Bazalt

Kagan, S. (2011). Kagan cooperative Learning. San Clemente

Lenaerts, L. & Wauthier, Y. (2014). Geen Paniek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers. Antwerpen: Garant

Shan, H. (2015). ‘Distributed pedagogy of difference: Reimagining immigrant training and education’. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 27(3), pp.1-16. 2015.

Sierens, S. & Van Avermaet P. (2010). “Taaldiversiteit in het onderwijs: van meertalig onderwijs naar functioneel veeltalig leren.” In: Van Avermaet, P., K. Van den Branden & L. Heylen (Eds.) (2010). Goed gegokt? Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansen.

Struyven, K., et al. (2015). Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Leuven: Acco

Tomlinson, C.A. (1999). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development.

Van Acker, T. & Demaertelaere, Y. (2015). Scholen Slim Organiseren, anders werken met goesting. Leuven: Acco

Vanderstocken, J. (2016). “Zwart op wit”. http://www.ikleer.net/. Consulted on september 3rd 2016