Sinun muotokuvasi

Lähetä kuvaus haastavasta tilanteesta luokkahuoneessasi tai koulussasi liittyen monikielisyyteen, koulukielen oppimiseen ja luokkahuoneen monikielisyyteen, tai arviointiin. Yritä keksiä konkreettinen ratkaisu tähän tilanteeseen käyttäen tämän työkalun antamia tietoja.

Mitä haastavia tilanteita nousi esille oppilastasi opetettaessa? Kuinka hoidit nämä tilanteet? Mitä neuvoja antaisit muille opettajille, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa? Mitä tähän aiheeseen liittyviä neuvoja haluaisit pyytää muilta opettajilta?