Milloin oppilas on valmis siirtymään?

Delana

Toukokuun lomien jälkeen, vietettyään kahdeksan kuukautta kieliluokassa, Delana siirtyi yleisopetukseen kuudennelle luokalle. Vaikka Delana pitää opettaja Harmenista, hän ei oikein pidä kuudennesta luokasta. Kaikki oppilaat työskentelevät kokeiden parissa, joihin hän ei voi vielä osallistua ja hän joutuu jatkuvasti työskentelemään erillään muista. Hän myös ikävöi ystäviään Romainia ja Saraa, jotka menevät kuudennelle luokalle vasta kesäloman jälkeen, ja siihen mennessä hän on itse jo seitsemännellä luokalla. Hän ei erityisemmin pidä koulusta enää. Harmen tuntee syyllisyyttä siitä, ettei hän voi antaa Delanalle enempää huomiota, mutta hänellä on 30 muuta oppilasta, jotka myös tarvitsevat häntä. Virallisesti Delanan on siirryttävä seitsemännelle luokalle seuraavana lukuvuonna, mutta Harmen miettii, oppiiko hän nyt tarpeeksi ollakseen valmis tuohon siirtymään. Ajanjakso, uuden oppilaan tulo luokkaan, on vaikea myös Harmenille.

On hienoa, että Delana saattoi siirtyä yleisopetukseen keskimääräistä aikaisemmin. Tutkimus on osoittanut, että on tärkeää siirtyä yleisopetukseen niin pian kuin mahdollista (yleiskatsaukseksi ks.Herzog-Punzenberger, 2016: 18). Lisäksi kielisyöte ja vuorovaikutus yleisopetuksessa on relevantimpaa, sillä oppilaiden täytyy käyttää kouluun ja oppimisympäristöön liittyvää kieltä ja sanastoa (Harklau, 1994).

Opettaja Harmenin kysymys on oikeutettu: onko todennäköistä, että Delana ei tule oppimaan yhtä paljon oppiaineisiin liittyen lukuvuoden jäljellä olevien kuukausien aikana? Ja ei ole myöskään yllättävää, että hänestä tuntuu, ettei hän kuulu joukkoon: hän työskentelee paljon yksin ja tutkimus on osoittanut, että oppilaat tuntevat olonsa stigmatisoiduiksi, kun heidän täytyy seurata (kielten) oppitunteja erillään muista (Mijares & Relano Pastor, 2011).
Nämä ongelmat voitaisiin ennaltaehkäistä hyvän, lämminhenkisen siirtymäprosessin avulla ja kattavalla sopeutumisjaksolla: jos yleisopetuksen opettajalla on kokonaisvaltainen kuva oppilaasta, on hänen helpompi valmistella opetusohjelma siirtymää varten.

Milloin oppilas on valmis?

Ajattele satunnaista oppilasta: milloin ajattelet hänen olevan valmis siirtymään? Miksi? Kuka pitää huolta oppilaasta, kun hän menee yleisopetukseen? Mitä lisäohjausta on tarjolla?

Milloin opettaja on valmis?

Ajattele satunnaista yleisopetuksen opettajaa: milloin ajattelet hänen olevan valmis ottamaan vasta maahan saapuneen oppilaan luokkaansa? Miksi?
Kuinka hän tulee pitämään huolta oppilaasta hänen aloittaessaan yleisopetuksen luokalla; mitä lisäohjausta opettajalle on tarjolla?

Miksi Delana siirrettiin yleisopetukseen aikaisin?

Tämä on Delanan tilanteen osalta tärkein kysymys. Johtuiko se hänen iästään vai siitä, että hän oli itse valmis, koska hän osaa hyvin koulun kieltä? Vai jostain muusta syystä? Täytyykö sinun tässä tilanteessa tarkastella oppilaan vai opettajan tarpeita? vai molempien?