Neuvoja

Yksi asia on varmaa – eri sidosryhmien tulisi aina olla mukana tukemassa koululuokkaan siirtymistä yhdessä työskennellen: opettajana tai sisäisenä ohjaajana, puhu aina oppilaan tulevan opettajan kanssa ja kerro hänelle oppilaan potentiaalista, kehityksestä, ja haasteista, joita hän mahdollisesti tulee kohtaamaan. Lisää käytännön vinkkejä sujuvan siirtymän varmistamiseksi:

 1. Ohjaajana tai opettajana voit suunnitella vakiolomakkeen (yhteistyössä koulun johtokunnan kanssa), jossa jokainen tärkeä tekijä voidaan käydä läpi. Lähetä tämä lomake tulevalle opettajalle ja pyydä häntä arvioimaan samat tekijät kuuden kuukauden päästä. Tämä lomake helpottaa opettajaa pysymään ajan tasalla oppilaan kehityksestä ja antaa teille molemmille mahdollisuuden reflektoida arviointianne.
 2. Pyydä opettajaa/työntekijää varmistamaan, että palautelomake todella palautetaan kuusi kuukautta myöhemmin: jos yleisopetuksen opettaja ei lähetä sitä sinulle varmista, että saat sen!
 3. Parita uusi oppilas jonkun yleisopetuksen oppilaan kanssa, joka voi neuvoa ja tukea häntä uudessa luokassa.
 4. Kehitä integraatioon keskittyneitä työharjoitteluita uusille opettajille yhteistyössä koulun johtokunnan kanssa. Määrää harjoittelijalle oppilaita, ja anna hänen auttaa heidän arviointinsa ja siirtymänsä kanssa. Nämä harjoittelijat voivat olla vastuussa yhteydenpidosta yleisopetuksen opettajan kanssa.
 5. Tee itsellesi lista tai diagrammi jokaisesta oppilaasta: missä asioissa tämä oppilas on hyvä? Keskustele tiimin kanssa voisiko tämä oppilas osallistua muutamille oppitunneille sellaisissa aineissa, joissa hän on hyvä?
 6. Kutsu yleisopetuksen opettajat vierailemaan luokkaasi/kouluusi: järjestä vierailupäivä, jona yleisopetuksen opettajat pääsevät näkemään, miten teet asiat. Anna opettajille mahdollisuus yhdistää oppilastiedot kasvoihin.
 7. Luo alusta yhdessä kaikkien yhteistyökoulujen kanssa, esimerkiksi Dropboxin tai Google Driven kautta. Luo kansioita eri aiheista tälle alustalle, jotta opettajat voivat kysyä kysymyksiä tai keksiä aihealueisiin liittyviä ehdotuksia. Voit esimerkiksi luoda kieleen liittyviä asioita käsittelevän kansion. Tässä kansiossa yleisopetuksen opettajat voivat kysyä täsmäkysymyksiä tiettyihin oppilaisiin liittyen, kuten “Harry on yhä jäljessä luetun ymmärtämisessä, kuinka toimit tämän suhteen, kun hän oli vielä sinun luokallasi?”
 8. Anna oppilaiden tehdä uutiskirje yhdessä yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Lähetä sen niin monelle yleisopetusta järjestävälle koululle kuin mahdollista.
 9. Miten tiedät, milloin oppilas on valmis siirtymään yleisopetukseen? Ota yhteyttä kouluun, johon oppilas menisi, jotta saat selville, mitä menetelmiä he käyttävät, ja anna oppilaan tehdä muutama pääsykoe näihin menetelmiin liittyen.

Yhteenvetona: hiljattain maahan tulleiden oppilaiden kokemat siirtymät voivat olla haastavia prosesseja. Nämä siirtymät ovat sitäkin haastavampia, kun koulukieli on oppilaalle vieras. Sen vuoksi, jotta saavutetaan sellainen jatkuvuuden taso, joka silottaa moninkertaiset siirtymät, opettajilla tulee olla perustiedot kielestä ja kielten opetuksesta.

Nämä tiedot koostuvat useasta aihealueesta:

 1. koulun kieli, äidinkielet ja diagnostiikka
 2. kieli ja kommunikointi sukulaisten kanssa
 3. kielen oppimisen prosessit ja monikielisyys
 4. akateeminen kieli ja monikielinen luokkahuone
 5. kieli ja havainnointi sekä arviointi.