Adviezen

De transitie naar een nieuwe klas wordt het best ondersteund door verschillende belanghebbenden binnen de school die samenwerken. De leerkracht of intern begeleider praat met de toekomstige leerkracht en vertelt over de potentie en ontwikkeling van de leerling, over de uitdagingen waarvoor hij of zij staat. Andere praktische tips voor een soepele transitie zijn:

 1. Als begeleider of leerkracht kun je een standaardformulier ontwikkelen (in samenwerking met het schoolbestuur) waarop belangrijke factoren besproken kunnen worden. Stuur dit formulier naar de toekomstige leerkracht en vraag deze om dezelfde aspecten na 6 maanden opnieuw te evalueren. Dit formulier zal de leerkracht helpen om zich bewust te blijven van de ontwikkeling van de leerling, en stelt jullie beiden in staat om te reflecteren op jullie beoordeling.

 2. Vraag een leerkracht of medewerker om ervoor te zorgen dat het feedbackformulier daadwerkelijk na 6 maanden teruggestuurd wordt. Als de reguliere leerkracht het niet verstuurt, neem dan contact op met de school.

 3. Zet de leerling samen met een leerling die langer in de klas is om hem of haar te helpen in de nieuwe omgeving.

 4. Werk samen met het schoolbestuur om stageplekken voor nieuwe leerkrachten te creëren, gefocust op integratie. Wijs de stagiair(e) enkele leerlingen toe en laat hem/haar helpen met de evaluatie en transitie. Extra optie: laat deze stagiairs de communicatie met leerkrachten van het regulier onderwijs regelen indien hij/zij geplaatst wordt binnen een ontvangstklas.

 5. Maak voor elke leerling een lijst of diagram voor jezelf: waar is deze leerling goed in? Bespreek dit met het team: zou de leerling enkele lessen kunnen volgen in het reguliere onderwijs in deze onderwerpen?

 6. Nodig reguliere docenten uit om naar de school en de klas te komen: organiseer een kijkdag waarop docenten kunnen zien hoe het er in jouw klas er aan toe gaat. Geef de leerkrachten een kans om al een gezicht aan het dossier van de leerling te koppelen.

 7. Creëer een platform met de scholen waarmee samengewerkt wordt, bijvoorbeeld via Dropbox of Google Drive. Op dit platform kan je mappen creëren over verschillende onderwerpen zodat leerkrachten vragen kunnen stellen of met suggesties kunnen komen per onderwerp. Bijvoorbeeld: maak een map over taal. In deze map kunnen docenten uit het reguliere onderwijs specifieke vragen stellen zoals “Harry loopt nog steeds achter op leesvaardigheid. Hoe werd hier mee om gegaan in de schakelklas?”

 8. Laat de leerlingen een nieuwsbrief maken met andere leerlingen buiten de schakelklassen. Stuur deze nieuwsbrief naar zoveel scholen als mogelijk.

 9. Wanneer weet je of een leerling kan doorstromen naar regulier onderwijs? Contacteer de school waar de leerling naar toe zal gaan om te zien welke methoden daar gebruikt worden, en laat de leerling er alvast kennis mee maken.

In het kort, de transities die kinderen doormaken kunnen zeer uitdagend zijn. Deze transities zijn nog moeilijker wanneer de schooltaal onbekend is voor de leerling. Om transities te verzachten, is kennis van en over taal en taalonderwijs noodzakelijk.

Deze kennis bestaat uit verschillende onderwerpen:

 1. Schooltaal, moedertalen en diagnostiek;
 2. Taal en communicatie met verwanten;
 3. Processen van taalverwerving en meertaligheid;
 4. Het leren van de schooltaal en de meertalige klas;
 5. Taal en observatie/evaluatie.