Leestips

Omdat er extensief onderzoek bestaat over taalverwerving van nieuwkomersleerlingen biedt deze sectie samenvattingen aan van relevante literatuur gerelateerd aan transitie.

1. Successful integration of migrant children in EU member states: Examples of good practice - Herzog-Punzenberger, 2016

In dit Duitse rapport ligt de focus op institutionele omgevingen, initiatieven, projecten en programma’s die als doel hebben de participatie van migrantenkinderen en families in het onderwijs te verbeteren. Voor een uitgebreid overzicht van aanbevelingen, zie pagina 18-19 (in het Engels).

2. The Academic Engagement of Newly Arriving Somali Bantu Students in a US Elementary School. - Birman & Tran, 2015

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat kijkt naar de motivatie en schoolprestaties van Somalische Bantu leerlingen met een vluchtelingachtergrond in de Verenigde Staten, die weinig tot geen scholing hadden genoten in het thuisland. Het onderzoek toont aan dat gebrek aan motivatie voor school en gedragsproblematiek niet ligt aan gebrek aan interesse in school, maar aan gebrek aan kennis met betrekking tot de schoolcultuur. Docenten hebben goede begeleiding nodig om met deze doelgroep om te kunnen gaan.

3. High school dropouts: Interactions between social context, self-perceptions, school engagement, and student dropout - Fall & Roberts, 2012

Dit onderzoek analyseerde gegevens uit de Education Longitudinal Study van 2002-2004 (VS) en had als doel de interacties tussen contextuele variabelen en de betrokkenheid van studenten te doorgronden. Op basis van het zelf-systeemmodel van motivatieontwikkeling dat rekening houdt met sociale context, zelfpercepties, schoolbetrokkenheid en academische prestaties, stellen Fall en Roberts dat “Perceptie van sociale context (ondersteuning van leerkrachten en ondersteuning van de ouders) de zelfpercepties van leerlingen [voorspelt] (perceptie van controle en identificatie met school), die op hun beurt de academische en gedragsmatige betrokkenheid van studenten en academische prestaties voorspellen. Betrokkenheid en prestaties van leerlingen in de 10e klas hielden verband met een verminderde kans op vroegtijdige schoolverlating in de 12e klas ” (2012: 787)

4. School motivation and high school dropout: The mediating role of educational expectation - Fan & Wolters, 2014 

Deze studie stelt dat motivatie een cruciale factor is om mee te nemen in discussies over voortijdige schoolverlating, net als de sociale achtergrond en het schoolgedrag van leerlingen. Fan en Wolters laten mogelijke paden zien die leerlingen motiveren om door te zetten in het secundair onderwijs. Deze paden zijn specifiek geworteld in het geloof in eigen kunnen van leerlingen en intrinsieke belangstelling voor het leren, door hun relaties met de verwachtingen van studenten met betrekking tot hun opleiding (2014: 22).