Praktijkvoorbeelden

Enkele praktijkvoorbeelden voor visueel inzicht in de transities van anderstalige nieuwkomers kun je vinden in de documentaire ‘At home in the world’ van Andreas Koefoed. Leerlingen in Denemarken worden gevolgd tijdens hun scholing in het eerste onthaalonderwijs en de overgang van schakelklas naar regulier onderwijs. De documentaire brengt zowel de uitdagingen voor de docent als de leerling ten opzichte van onderwijs als de thuissituatie mooi in beeld.

Ook het filmpje ‘Immersion’ van Media that matters brengt in beeld hoe het is om als anderstalige in de klas te komen. Het filmpje schetst een mooi en eerlijk portret van de situatie waarin veel leerlingen zich bevinden. https://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI

Fait avec Padlet