Wanneer is de leerling klaar voor transitie?

Delana

Sinds de meivakantie, en na acht maanden in een taalklas, is Delana overgegaan naar groep 6 van de reguliere school. Hoewel Delana leraar Harmen leuk vindt, vindt ze het niet zo leuk in groep 6. Alle leerlingen werken aan toetsen die ze nog niet kan en ze werkt voortdurend apart. Ze mist ook haar vrienden Romai en Sara, die pas na de zomervakantie naar groep 6 gaan, en dan zit ze in groep 7. Ze houdt niet meer van school. Harmen voelt zich schuldig dat hij Delana niet meer aandacht kan geven, maar hij heeft 30 andere leerlingen die hem ook nodig hebben. Officieel moet Delana volgend schooljaar overgaan naar groep 7, maar hij vraagt zich af of ze nu genoeg leert is om klaar te zijn voor die overgang. Het is ook voor hem een moeilijke periode om een nieuwe leerling in zijn klas te krijgen.

Het is geweldig dat Delana sneller dan gemiddeld naar een reguliere klas kon gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om zo snel mogelijk over te stappen naar de reguliere klas (voor een overzicht, zie Herzog-Punzenberger, 2016: 18). Daarnaast is de taalinput en interactie in de reguliere klas relevanter omdat leerlingen te maken hebben met een taalgebruik en woordenschat die passen bij de school en de leercontext (Harklau, 1994).

De vraag van leraar Harmen is een terechte vraag: het is waarschijnlijk dat Delana in de resterende maanden van het schooljaar niet zo veel zal leren over de schoolvakken. En het is ook niet verrassend dat ze zich niet op haar plaats voelt: ze werkt veel apart en onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen zich gestigmatiseerd voelen wanneer ze (taal)lessen apart moeten volgen (Mijares & Relano Pastor, 2011). Deze problemen kunnen worden voorkomen door een goede, warme overdracht en een uitgebreide aanpassingsperiode: met een volledig beeld van de leerling is het eenvoudiger voor de leraar van de reguliere klas om een speciaal leerplan voor de transitie te maken.

Wanneer is de leerling er klaar voor?

Neem een willekeurige student in gedachten: wanneer verwacht je dat hij / zij klaar zal zijn voor de overgang? Waarom? Wie zorgt voor de leerling wanneer hij / zij naar de reguliere klas gaat; welke aanvullende begeleiding is er?

Wanneer is de leraar er klaar voor?

Neem een willekeurige reguliere leraar in gedachten: wanneer verwacht je dat hij / zij klaar zal zijn om een nieuwkomersleerling in zijn / haar klas aan te nemen? Waarom? Hoe zal hij / zij voor de student zorgen wanneer de student naar de reguliere klas gaat; welke aanvullende begeleiding is er voor de leraar?

Waarom werd Delana vroeg in een reguliere klas geplaatst?

Dit is de belangrijkste vraag in deze situatie. Is het vanwege haar leeftijd, omdat ze er zelf klaar voor was, omdat haar schooltaal goed is, of om een andere reden? Moet je in deze situatie naar de behoeften van de leerling of die van de leraar kijken? Of die van beide?