Hiljaiset oppilaat

Lina

Lina on 8-vuotias. Hän on ollut valmistavan opetuksen luokassa muutaman viikon ajan. Siitä huolimatta, että hän hymyilee usein ja reagoi aina, kun hänelle puhutaan, hän ei ole sanonut luokassa sanaakaan sen jälkeen, kun hän aloitti koulun Alankomaissa. Hänen isosiskonsa mukaan Lina puhuu kotona, arabiaa. Opettaja ei ensin ollut huolissaan sillä ei ole yhtään tavatonta, että oppilas ei aluksi puhu, mutta nyt Lina alkaa jäädä luokkatovereistaan jälkeen. Opettaja ei kuitenkaan tiedä tarkalleen, kuinka selvittää, mikä ongelma on.

Pichonin ja De Jongen (2015) mukaan oppilaan puhumattomuudelle koulussa voi olla monta syytä. Se voi johtua sosioemotionaalisista syistä, kuten stressaavasta tilanteesta tai itseluottamuksen puutteesta toisen kielen suhteen. Taustalla oleva aiheuttaja voi olla myös lingvistisistä alkuperää – oppilaalla voi esimerkiksi olla vaikeuksia vaimentaa äidinkieli koulun kieltä tuotettaessa, tai hänellä voi olla yleinen kielellisen kehityksen häiriö (Boerma ym., 2015).

Kun sinulla on hiljainen oppilas luokassasi, on tärkeää kysyä oikeat kysymykset: mitä voit ja mitä sinun tulisi tehdä? Yritä saada selville, kuinka kauan tämä “hiljainen kausi” on kestänyt. Puhuuko oppilas omalla/omilla kielellään/kielillään? Onko hänellä yhtään ystäviä? Onko tämä jatkunut pidempään kuin kolme kuukautta? Jos on, niin se on liian pitkään! On olemassa useita vinkkejä, joita voit hyödyntää: yritä työskennellä oppilaan kanssa pienemmissä huoneissa pienemmän oppilasryhmän kesken, älä kiinnitä huomiota oppilaaseen isossa ryhmässä ja kerro, että et tule tekemään niin, pyydä ensikieliä puhuvia oppilaita työskentelemään oppilaan kanssa ja rohkaise näiden kielien käyttöä luokassa; kun oppilas huomaa, että puhuminen on turvallista, hän alkaa puhumaan koulun kieltä helpommin (Le Pichon & De Jonge, 2015). Mutta ensin tulee sulkea pois kuulovamman mahdollisuus!

Hiljaiset oppilaat

Onko sinulla koskaan ollut “hiljaista oppilasta” luokassasi? Oliko oppilas täysin hiljainen vai vain liian hiljainen? Jos hän oli täysin hiljainen, mitä teit? Kenelle puhuit asiasta ja/tai keneltä pyysit neuvoja ja apua? Onko hiljaisen oppilaan läsnäolo luokassasi sinulle vaikeaa? Jos on, varmista, että vaikka oppilas ei vastaa sinulle, osallistut silti riittävään vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Miten teet tämän?

Protokolla?

Onko koulullasi hiljaisiin oppilaisiin liittyvää protokollaa? Jos on, kuvaile alle minkälainen. Jos ei, kuvaile miltä tällaisen protokollan tulisi mielestäsi näyttää.