Advies

Je onderwijs organiseren

Bekijk deze video (tot 2:24) waarin twee experts, Nicole Wauters en Sandrine Di Tullio, advies geven over het organiseren van lessen met meertalige leerlingen. Co-teaching is daar een belangrijk onderdeel van, zoals je zult zien.

Modellen van co-teaching

Co-teaching kan worden gedefinieerd als een samenwerkingsverband tussen een algemene leraar en een vakleraar (bijvoorbeeld een taaldocent). Docenten kunnen met de hele klas werken, inclusief anderstalige leerlingen, met twee groepen, homogeen of heterogeen, of met meerdere kleine groepen, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen. Co-teaching kan op verschillende niveaus interessant zijn: ter observatie van de moeilijkheden waarmee de leerlingen worden geconfronteerd, voor het delen van aan anderstalige leerlingen aangepaste leermiddelen, en voor taalgericht onderwijs (grammaticale conceptualisering, lexicale ondersteuning…).

Lees dit boekje en ontdek 6 mogelijke co-teaching-schema’s voor de opvang van anderstalige leerlingen in reguliere klassen.

Enkele leidende principes voor effectieve coördinatie

Om samenwerkingspraktijken effectief te laten zijn, hebben we enkele leidende principes uit het onderzoek geïdentificeerd:

1) Elkaars expertise waarderen en alle docenten een gelijke status geven (Creese, 2010; Davison, 2006; Premier en Parr, 2019)
2) Kunnen onderhandelen over machtsverhoudingen (Arkoudis, 2003), rollen en verantwoordelijkheden (Davison, 2006)
3) Neem een ​​alomvattende houding aan (Meunier, 2020) die diversiteit als een hulpbron ziet (Davison, 2006)
4) Samen leren plannen en middelen ontwikkelen (Bell en Baecher, 2012; Creese, 2010; Davison, 2006; Premier en Parr, 2019; Hue Nguyen, 2021)
5) Definieer expliciete leerdoelen (Davison, 2006)
6) Overweeg gearticuleerde en flexibele trajecten voor het leren van vreemde talen
7) Opzetten van een systeem voor het monitoren en evalueren van leerlingen in de school (zie Good practices)
8) Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met collega’s (Davison, 2006) en de schooldirecteur ter ondersteuning van collegiale besluitvorming.