De 'OKAN-tinder'

Peer reviews of collegiale visitaties zijn een goede manier om van andere scholen en leerkrachten te leren. In Vlaanderen promootte het Gentse EDINA-team peer reviews door het voor te stellen aan de NAM-scholen als een ‘OKAN-Tinder’. OKAN staat voor ‘Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers’ en zo worden de NAM-leerlingen dan ook genoemd: ‘OKAN’ers’.

Hier is de promotietekst die het team gebruikte om de scholen te overtuigen mee te doen.
klik hier