Diversiteit

“De wereld is divers, maar hij is niet overal even divers.”
de Sousa Santos (2012: 241)

Het woord diversiteit (in het enkelvoud) is in het laatste decennium behoorlijk populair geweest in het onderwijs (Wood, 2003: 16). Diversiteit is zelfs begonnen om bij te dragen aan het ‘imagineren’ van (of het beïnvloeden van de sociale beeldvorming over) de wereld en onze scholen. In de Noordse landen wordt het woord bijvoorbeeld gebruikt om impliciet te verwijzen naar mensen van bepaalde rassen en godsdiensten die niet lijken op de ingebeelde meerderheid (blanke christenen). Het is dus een politiek correcte notie die sommige mensen in een keurslijf stopt (Kureishi, 2005). Volgens Wood (2003: 2) verwijst diversiteit in het onderwijs naar ‘feiten’ (verschillende huidskleuren, verschillende godsdiensten, verschillende talen) maar ook naar dingen die men hoopt of wensen die men heeft.

Hoewel het begrip is voorbehouden aan bepaalde lagen van de bevolking (migranten, etnische en religieuze minderheden), worden vertegenwoordigers van de ‘elite’ die van de ene plaats naar de andere reizen, bestempeld als ‘wereldburgers’, ‘multinationalen’ of zelfs ‘kosmopolieten’. Hoe vaak horen we iemand een vluchtelingkind of een nieuwkomer een ‘kosmopoliet’ noemen? Waarschijnlijk nooit. Waarom zijn sommige labels voorbehouden aan sommige mensen?

Dit stelt het begrip diversiteit ter discussie: wie is divers? Wat betekent het? Wie valt onder het etiket? Wie heeft de macht om zich wel of niet te scharen onder het etiket? Wie heeft het recht om het etiket voor zichzelf te weigeren? Wie beslist hierover? Wat schuilt er werkelijk achter het woord diversiteit (of diversiteitsideologieën)?

Wood (2003: 48) heeft al enkele antwoorden op deze vragen geboden. Het woord diversiteit wordt vaak gebruikt als:

  • “Een eufemisme voor een of meer niet nader genoemde categorieën mensen;
  • Een verkorte manier om te verwijzen naar culturele diversiteit in het algemeen;
  • Diversiteit is wat overblijft na het specificeren van alle groepen die in je opkomen;
  • Culturele diversiteit kan ook worden gebruikt als een gecomprimeerde verklaring voor de bredere banaliteit dat de wereld een grote plaats is, vol menselijke verscheidenheid.”

Net als het begrip cultuur is diversiteit zo’n sterk woord dat het vaak gebruikt wordt als equivalent van de mens zelf. We praten over diversiteit in het onderwijs, diversiteit in de klas is goed voor kinderen, de voordelen van diversiteit in de klas, enzovoorts. Maar over wie hebben we het? Afhankelijk van de context kan diversiteit verwijzen naar, en vervangt het de woorden immigranten, vluchtelingen, moslims, Afrikanen, enz. Deze diversiteit is vaak overgeleverd aan onze instellingen die beslissen over hun (niveau van) vreemdheid/buitenlanderschap, hun cultuur en hun (erf)taal. Bijvoorbeeld, een kind wiens ouders in Taiwan zijn geboren maar naar de VS zijn verhuisd, en dat zelf in Amerika is geboren, kan vanwege zijn afkomst worden aangeduid als Confucianistisch of Aziatisch. Het idee van diversiteit kan er dus gemakkelijk toe leiden dat kinderen in vaste en statische categorieën worden geplaatst. Wood betoogt dat diversiteit vervolgens leidt tot “vastpinnen en labelen” (ibid .: 38).

Ik denk dat door het uit elkaar halen van verschillende soorten diversiteit en door te strijden voor verschillende doelen, dergelijke hiërarchieën kunnen leiden tot frustratie, onwetendheid, betuttelende houdingen en desinteresse in anderen. Diversiteit moet diversiteiten worden. Er zijn verschillende redenen om deze schijnbaar rebelse suggestie te maken. We moeten allemaal vechten om erkend te worden, om respect op te bouwen, om het hoofd te bieden aan afwijzing en discriminatie. Dit is natuurlijk veel gemakkelijker voor sommigen dan voor anderen. Maar in tijden als de onze kunnen zelfs de machtigen zich in machteloze posities bevinden vanwege sommige van hun identiteiten, veranderingen in levensomstandigheden, ziektes, enz. Onze plicht is dan om deze verschillende vormen van diversiteit samen te bespreken in plaats van afzonderlijk. Ik ben van mening dat dit ons, denkers, onderzoekers, praktijkmensen en besluitvormers, kan helpen om medegevoel te hebben en zich te identificeren met deze verschillende (maar toch potentieel vergelijkbare) diversiteiten.

De manier waarop het hele idee van diversiteit vandaag de dag wordt benaderd, is dus zeer problematisch en bevooroordeeld. Hoewel het woord diversiteit moet verwijzen naar veelheid, betekent dit vaak verschil en ‘een-heid’. Terwijl de ander vaak gevangen zit in de dwangbuis van een gehomogeniseerde ‘diversiteit’, kan de meerderheid vrijelijk beweren ‘normaal’, ‘niet zichtbaar’ te zijn en dus geen speciale aandacht nodig te hebben. Ik ben het met Wood eens dat “(een dergelijke opvatting over) diversiteit een vorm van systematisch onrecht is en ons medeplichtig maakt aan onrecht. Mensen behandelen als objecten, alsof ze het restproduct zijn van hun ras, klasse, geslacht en andere soortgelijke oppervlakkigheden, en niet individuen die zichzelf definiëren door hun ideeën en creatieve daden - dat is onrechtvaardigheid” (2003: 4).

Ter illustratie
Het eerste exemplaar is ontleend aan Hanif Kureishi (2011: 3), een Britse schrijver wiens vader uit Pakistan kwam. Hij herinnert zich deze scène uit zijn kindertijd: “Toen ik een jaar of negen of tien was, plaatste een leraar doelbewust enkele foto’s van Indiase boeren in lemen hutten voor me en zei tegen de klas: ‘Hanif komt uit India.’ Ik vroeg me af: reden mijn ooms op kamelen? Zeker niet in hun pak! Zaten mijn neven, zoals ik op andere manieren, als kleine Mowglis halfnaakt met hun vingers etend in het zand gehurkt?” Mijn veronderstelling is dat de leraar deed wat ze deed om wat diversiteit in de klas te ‘blazen’ door Hanif’s ‘oorsprong’ te onthullen. Kureishi legt uit dat hij vanwege deze essentiële episode zijn Indiase achtergrond afwees en zich schaamde om niet als de meerderheid te zijn, blank.

Het tweede voorbeeld, wederom in de context van een klaslokaal, is ontleend aan een roman genaamd The Life of a Banana (PP Wong, 2014). De banaan symboliseert hier een Aziatisch uitziend meisje dat in het Westen woont (“wit van binnen, maar geel van buiten”). De hoofdpersoon, wiens familie uit Singapore komt, werd geboren in het Verenigd Koninkrijk. In het volgende fragment vertelt ze over haar eerste dag op school en hoe haar ‘diversiteit’ door haar leraar te berde werd gebracht - tot haar verbazing (ibid .: 28):

“-Goedemorgen klas
-Goedemorgen, mevrouw Wilkins
-Klas, voordat we beginnen, zou ik willen aankondigen dat we een nieuwkomer hebben, helemaal uit China
-(ik ben geboren in Hackney)
-Ze heet…”

Deze voorbeelden tonen het gevaar van het maken van veronderstellingen over anderen op basis van hoe ze eruit zien, maar ook van het ‘diversifiëren’ van bepaalde mensen terwijl de rest van de klas behandeld wordt alsof het allemaal transparante, ‘robotachtige’ leerlingen zijn. Interculturaliteit moet ons ondersteunen bij het afwijzen of op zijn minst verminderen van deze beperkte en beperkende benadering van diversiteit. Ik beargumenteer dat diversiteit ons allemaal raakt en dat opvoeders iedereen moeten gaan behandelen vanuit een positie van ‘diversiteiten voor iedereen’ om een einde te maken aan deze voorbeelden van verzonnen diversiteit voor de bühne.

Hoe vat jij het idee van diversiteit zelf op? Houd je vaak rekening met de ‘oorsprong’ van je studenten? Welke potentiële problemen kom je tegen als je dat doet? Heb je jezelf er op betrapt het idee van diversiteit te stereotyperen?