Zelfbeoordelingstabel

Het voorgestelde raamwerk probeert rekening te houden met punten die in de literatuur zijn geïdentificeerd. Het is ook gebaseerd op het werk van de Onderwijs voor Diversiteit Onderzoeksgroep van het Departement van de Lerarenopleiding van de Universiteit van Helsinki.

De onderzoeksgroep, opgericht in 2012, heeft kritisch onderzoek verricht naar verschillende aspecten van multicultureel onderwijs en de opleiding van leraren in Finland en andere delen van de wereld. De groep is betrokken geweest bij vele internationale en lokale projecten die te maken hebben met: diversiteit in Finse leerboeken; de definitie en beoordeling van interculturele competenties in de lerarenopleiding; de invloed van stille partners (ruimte-plek, objecten en technologieën) in multicultureel onderwijs; het observeren van het succes van studenten met een migrantenachtergrond op scholen; translanguaging en Roma-educatie. Het voorgestelde kader is ook gebaseerd op uitgebreide observatie van de onderwijspraktijk op Finse scholen in het hele land.

Zelfbeoordeling aan de hand van de volgende tabel heeft als doel zichzelf steeds tot nadenken aan te zetten over de eigen houding en gedragingen, maar ook over mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij het werken met nieuwkomers. We raden leraren aan om tijdens het werken met nieuwkomers minstens twee keer per week de tabel door te lezen en (alleen of met collega’s) te reflecteren op hun eigen gedrag en houding, en te proberen illustraties te vinden om hun gevoelens mee te ondersteunen. Afhankelijk van de behoeften van de leerkrachten, willen ze zich misschien op verschillende momenten concentreren op specifieke doelen. De tabel bevat 5 hoofddoelstellingen en een aantal subdoelstellingen.

Zelfbeoordelingstabel
Kritieke incidenten - Oefening voor het gebruik van de zelfbeoordelingstabel