Muistilista

Ehdotettu viitekehys pohjautuu Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa toimivan Education for Diversities -tutkimusryhmän työhön.

Tutkimusryhmä, perustettu vuonna 2012, on tuottanut kriittistä tutkimusta monenlaisista monikulttuurisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen puolista Suomessa ja muualla maailmassa. Ryhmä on ollut mukana monissa kansainvälisissä ja paikallisissa projekteissa, jotka ovat käsitelleet: moninaisuuksia suomalaisissa oppikirjoissa, kulttuurienvälisen osaamisen määrittelyä ja arviointia opettajankoulutuksessa, hiljaisten osallisten (tila-paikka, esineet ja teknologiat) vaikutusta monikulttuurisessa koulutuksessa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestyksen seurantaa, limittäiskielisyyttä romanien koulutuksessa. Ehdotettu viitekehys, joka voi toimia itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin pohjana, perustuu myös laajamittaiseen monikulttuurisia ja vastikään maahan tulleita oppilaita opettavien opettajien käytäntöjen havainnointiin suomalaisissa kouluissa kaikkialla maassa.

Seuraavan taulukon mukaisen itsearvioinnin tulisi palvella ainoastaan sitä tarkoitusperää, että se vaatisi itseä reflektoimaan kerta toisensa jälkeen omia asenteita ja käyttäytymismalleja, mutta myös mahdollisia ongelmia, joita voi kohdata vasta maahan tulleiden oppilaiden kanssa työskennellessä. Me ehdotamme, että hiljattain maahan saapuneiden oppilaiden kanssa työskennellessä, opettajat lukevat taulukon läpi vähintään kaksi kertaa viikossa ja reflektoivat (yksin tai kollegojen kanssa) omaa käyttäytymistään ja asenteitaan, yrittäen löytää tunteitaan tukevia tapoja havainnollistaa niitä. Riippuen opettajan tarpeista, he voivat haluta keskittyä eri aikoina tiettyihin tavoitteisiin. Taulukko ehdottaa 5 päätavoitetta ja joitakin alatavoitteita.

Critical incidents