Kulttuurienvälinen osaaminen

Tässä osiossa keskustellaan monista tärkeistä ja usein kiistanalaisista käsitteistä: kulttuurista, moninaisuudesta, identiteetistä, kulttuurienvälisestä osaamisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, sekä näiden vaikutuksista vasta maahan tulleiden oppilaiden kanssa työskentelyyn. Täältä löytyy myös kulttuurienvälisen osaamisen muistilista opettajille, jotka työskentelevät vastikään maahan saapuneiden oppilaiden kanssa.