Interculturele competenties

In dit onderdeel zal worden ingegaan op de belangrijke en vaak omstreden begrippen cultuur, diversiteit, identiteit, interculturele competentie en sociale rechtvaardigheid, en de implicaties ervan voor het werken met nieuwkomersleerlingen. Je vindt er ook een checklist van interculturele competenties voor leraren die werken met nieuwkomersleerlingen.