Lisälukemistoa

Lopez et al. (2001), Redefining parental involvement: Lessons from high-performing migrant-impacted schools.

Tämä artikkeli esittelee yhdysvaltalaisen tutkimuksen, jossa tarkasteltiin sitä, kuinka yhteydenpito vanhempien kanssa vakiinnutettiin akateemisesti hyvin menestyvissä kouluissa, joissa oli suuri määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Aiempi tutkimus on toistuvasti osoittanut, että vanhempien osallisuus koulussa sekä koulun yhteydenpito vanhempien suuntaan on yhteydessä koulusuorituksiin. Tämä tutkimus näyttää, että kaikki koulut, jotka olivat osa tutkimusta, huolehtivat perheiden tarpeista. Henkilökunta tukee vanhempia sosiaalisella, taloudellisella ja fyysisellä tasolla. He järjestävät myös ohjelmia ja toimintaa, jotka auttavat perheitä asumisen, vaatetuksen tai kielen oppimisen kaltaisissa asioissa. Menestyvät koulut järjestävät kotikäyntejä ja pysyvät perillä tilanteiden muutoksista sekä perheiden muuttuvista tarpeista. He järjestävät hyväntekeväisyystapahtumia ja ottavat yhteyttä paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin. Ajatuksena on, että tarjoamalla apua sekä koulussa että kotona, vanhemmilla on enemmän aikaa ja energiaa olla mukana lastensa koulutuksessa.