Praktijkvoorbeelden

In Zweden is een nationaal programma gericht op het in kaart brengen van de kennis die leerlingen hebben van talen en verschillende andere onderwerpen. De inhoud heet ‘Kartläggningsmaterial’ en bestaat uit drie onderdelen:

  • een overzicht van de schoolcarrière van de leerling (‘stap 1’);
  • een overzicht van hun taalvaardigheid en rekenvaardigheid (‘stap 2’);
  • een overzicht van kennis/inzicht op andere gebieden, zoals mensen en de samenleving, wetenschappelijke onderwerpen enzoverder (‘stap 3’).

De eerste twee delen worden binnen twee maanden voltooid. Het derde deel kan later in het schooltraject nuttig zijn. Een officieel begeleidend document dat handvatten biedt voor het gebruik van de inhoud van het dossier wordt momenteel ontwikkeld door het Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk, aangevraagd door Skolverket (het nationale agentschap voor onderwijs, de uitvoerende instantie van het ministerie).
Informatiesessies worden gehouden door het hele land, in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Fait avec Padlet