Hyviä käytäntöjä

Ruotsissa on kansallinen ohjelma, joka on keskittynyt kartoittamaan oppilaiden tietoa kielistä sekä monista muista aihealueista: tätä sisältöä kutsutaan kartoitusmateriaaliksi eli “Kartläggningsmaterial” ja se koostuu kolmesta osasta:

inventaario oppilaan koulu-urasta (askel 1)
inventaario heidän kielellisistä ja matemaattisista taidoistaan (askel 2)
inventaario tietämyksestä liittyen muihin aiheisiin, kuten ihmiset ja yhteiskunta, tiedeaineet ja kaikki muut osa-alueet (askel 3).

Kaksi ensimmäistä osaa tulisi saada valmiiksi kahden kuukauden sisään. Kolmas voi olla hyödyksi myöhemmin valmistavassa opetuksessa tai yleisopetuksessa. Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk valmistelee tällä hetkellä Skolverketin (Ruotsin valtion kouluvirasto) toimeksiannosta virallista oheisasiakirjaa, jossa on ohjeet tämän sisällön käytölle. Tiedotustilaisuuksia pidetään läpi maan yhteistyössä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Löydät oppilaille ja vanhemmille suunnattua tietoa (usealla eri kielellä) Skolverketin (verkkosivuilta).

Fait avec Padlet