Van 'OKAN'er' naar 'ex-OKAN'er'

In ‘gesplitste systemen’ zoals in België volgen NAM-leerlingen (OKAN in het Vlaams: Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) in het secundair onderwijs één jaar ‘OKAN-klas’, dat gericht is op taalverwerving. Na dat jaar stromen ze door naar het ‘gewone’ secundair onderwijs.

Dit document is samengesteld door het Vervolgteam Gent, een netoverschrijdende samenwerking tussen OKAN-scholen uit Gent en de omliggende regio, met ondersteuning van het Onderwijscentrum Gent (OCG, link: https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent). Hier geven de Gentse scholen enkele tips over het werken met voormalige OKAN’ers.

klik hier

Het Onderwijscentrum Gent maakte ook een podcast over nieuwkomers die in Vlaanderen in het secundair onderwijs terechtkomen. Deze studenten stromen na hun ‘OKAN-jaar’ door naar het regulier secundair onderwijs, een andere opleiding of de arbeidsmarkt. De podcast is één aflevering in een reeks rond de Gentse campagne ‘Operatie Geslaagd’, die scholen versterkt in hun aanpak van vroegtijdig schoolverlaten.
https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/gekwalificeerde-uitstroom/operatie-geslaagd-podcast

Hier vind je een introductietekst:
klik hier

“New to the game” is een presentatie van Laura Emery. In deze powerpoint-met-toelichting stelt zij de bevindingen uit haar doctoraatsonderzoek voor, over het onderwerp: “Een systeemanalyse van het oriëntatieproces van nieuw aangekomen allochtone leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs”. Enkel in het Engels.