Aankomst

In dit onderdeel gaan we in op transitie en de effecten die dit heeft op het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen. We zullen daarbij ingaan op de organisatie van de scholing in verschillende landen en de invloed ervan op transities. Ook vind je hier advies voor de begeleiding van transities.