Ensikielen käyttö luokkahuoneessasi

Ewa

Tänään on Ewan ensimmäinen kerta koulussa. Hän on ollut äitinsä kanssa Alankomaissa kuukauden. Hänen isänsä on yhä Puolassa. Ewa viettää paljon aikaa puolalaisten ystäviensä kanssa. Ewa laitetaan samaan ryhmään kolmen muun oppilaan kanssa. Yksi heistä on Katarzyna, puolalainen tyttö, joka on ollut tällä luokalla jo viisi kuukautta ja tuntee Ewan. Opettaja antoi ensimmäisten viikkojen aikana Katarzynan selittää joitain asioita puolaksi, jos Ewa ei esimerkiksi ymmärtänyt tehtävänantoa. Kuitenkin kuukautta myöhemmin opettaja huomasi, että itsenäisen työskentelyn aikana Katarzyna ja Ewa yhä usein puhuivat puolaa keskenään. Hän kutsui heidät luokseen ja sanoi, että nyt he saavat käyttää ainoastaan koulukieltä.

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaan ensikielen käyttö luokkahuoneessa on hyödyllistä sekä koulukielen oppimisen (Prasad, 2013), että kognitiivisten ja muiden (akateemisten) taitojen kehittymisen kannalta (Trammell, 2016). Perustuen siihen, mitä oppilas osaa, vaikkapa matematiikkaa kielellä X tai laulaa kielellä Y, voidaan rakentaa silta sen välille, mitä oppilas jo hallitsee, ja mitä hänen täytyy vielä oppia (Le Pichon, 2012). Siksi on vain positiivista, että Ewa, yhdessä Katarzynan kanssa, yhdistää jo tietämänsä, eli puolan kielen, siihen, mikä hänen pitää oppia.

Valitettavasti vastikään maahan tulleiden monikielisyyttä ei lasketa useissa koulujen toimintaohjelmissa myönteiseksi tekijäksi. Monissa tapauksissa oppilaan kotikieli jopa jätetään huomiotta, tai se nähdään alempiarvoisena. Augerin (2009) mukaan, opettajat sekoittavat usein akateemiset ja kielelliset taidot, ja näin muodostavat kielteisen kuvan monikielisyydestä luokkahuoneessa. Stimuloimalla/käyttämällä omia kieliään, oppilaat voivat muodostaa kognitiivisia ja kielellisiä yhteyksiä, jotka auttavat (kielen) kehityksessä ja tuovat lisäarvoa heidän nykyisille tiedoilleen. Paras tilanne on, jos on koko koulun laajuisia toimintamalleja ja tuntisuunnitelmia, joissa oppilaiden omia kieliä, tukitarkoituksessa, käsitellään ja tarjotaan (Rivera ym., 2010).

Ensikielen käyttö luokkahuoneessasi, kyllä vai ei? ja miksi?

Milloin luokkasi oppilaat saavat keskustella tai puhua omalla äidinkielellään? Onko tämä edes sallittua? Ajattele syitä, miksi he saavat tai eivät saa tehdä näin. Tämän jälkeen mieti, juuri lukemasi pohjalta, miksi voisi olla hyödyllistä antaa heidän käyttää ensikieltään luokassa.

Miten otat oppilaiden kielet mukaan luokkatyöskentelyyn?

Millä tavoilla voisit integroida oppilaiden monet äidinkielet luokkaasi tai oppitunneillesi? Teetkö jo näin? Jos kyllä, miksi? Jos et, miksi?